Samarbete över gränsen

Att fjällen är ett populärt resmål för såväl svenskar som norrmän råder det ingen tvekan på och detta är något man nu satsar på – därför kommer Scandinavian Mountains bli en ny turistort som sammanfogar Sälen och Idre-Särnaområdet med Trysil och Engerdal på den norska sidan.

Tidigare har viberg natur Norge tipsat om hur man som företag kan boka in sig på konferenslokaler i fjällen och nu kommer man ha en helt ny turistort att vända sig till. Tillsammans med Trysil och Engerdal på den norska sidan ska Sälen och Idre-Särnaområdet föras samman under det gemensamma namnet Scandinavian Mountains och utrustas med såväl flygplats som shoppingcenter. Till tidningen dt berättar man att området måste bli mer tillgängligt om man vill locka dit nya grupper av människor vilket därför resulterat i samarbetet och själva planen på flygplats. Detta kommer därför göra destinationen till att bli en plats man kan åka till året om och inte bara under vintern vilket gör att man inte bara åker hit för skidåkningen utan även för att uppleva naturen i form av fjällen och vildmarken – dessutom finns i området även både Norges och Sveriges sydligaste samebyar.

Hur började detta?

Det hela började egentligen för tre år sedan under projektnamnet SITE och nu har man fått klartecken för ytterligare tre år och 8,2 miljoner kronor i stöd vilket gör att projektet nu kommit att kallas SITE 2. Så vart kommer pengarna ifrån? Enligt uppgift till tidningen är hälften av pengarna från EU-bidrag men resterande kommer faktiskt från Region Dalarna som skjuter till tre miljoner och från de kommuner som deltar i projektet skjuter sedan gemensamt till det resterande. Så vad ska man göra för pengarna? Den främsta satsningen är förstås flygplatsen men även arbete med att öppna upp destinationen för nya besökare genom att bland annat uppföra shoppingcentret med mera. Och på den norska sidan av samarbetet har man nu påbörjat arbete mot att certifiera sig vilket krävs och det ska även den svenska sidan göra för att öppna upp för internationella besökare.

Tidsplan:

  • Arbetet med flygplatsen ska stå klart december 2017.
  • 2018 ska allt vara klart med målet att SITE 2 är en internationell och hållbar destination som inkluderar en attraktiv besöksnäring.